Tour Quảng Ngãi – Hội An -Cù Lao Chàm- Show Diễn Kí Ức

Lịch trình: Quảng Ngãi – Hội An

Thời gian: 2 ngày – 1 đêm

Hình thức: Tour khách  ghép, lẻ

Khởi hành tại:  Quảng Ngãi.

Liên hệ

0918 321460

Đăng ký tư vấn

Đặt tour trước - Trả tiền sau

Danh mục: