Tour Điện Trường Bà – Quế Trà Bồng – Bàu Cá Cái 1 ngày

Lịch Trình: TP Quảng Ngãi-Điện Trường Bà-  Quế Trà Bồng- Bàu Cá Cái- TP Quảng Ngãi

Thời Gian: DAILY TOUR 1 Ngày

Hình Thức: Ghép đoàn, lẻ

Khởi Hành: TP Quảng Ngãi

600.000

0918 321460

Đăng ký tư vấn

Đặt tour trước - Trả tiền sau